اخبار

تخفیف ویژه آدینه تروال

تخفیف ویژه آدینه تراول به مناسب فرارسیدن اولین سالگرد همکاری موفق با شرکت هما
.این تخفیف ویژه شامل تمام پروازهای فرانکفورت، هامبورگ و کلن به تهران بین تاریخ های ۲۰۱۷​/۰۱/​​۰۱ و ۲۰۱۷/​۰۳/​۱۵ خواهد بود
.مشتریان عزیز میتوانند پرواز بازگشت خود را تا سه ماه بعد از تاریخ پرواز رفت رزرو نمایند
.این تخفیف ویژه برای خرید بلیت تا تاریخ ۲۰۱۷/۰۳/۰۱ معتبر است

قیمت: ۱۹۹ یورو + مالیات
اجازه حمل بار تا سقف ۳۰ کیلو

تغییر ساعت پروازهای ایران ایر

:برنامه جدید پروازهای ایران ایر از تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۶ تا ۲۰ مارس ۲۰۱۷ به شرح زیر می باشد

مسیر فرانکفورت

پرواز از فرانکفورت در ساعت ۱۲:۲۰، ورود به تهران در ساعت ۲۰:۱۰ IR720/JCI
پرواز از تهران در ساعت ۰۷:۱۵، ورود به فرانکفورت در ساعت ۱۰:۳۰ IR721/JCI

مسیر کلن

پرواز از کلن در ساعت ۱۴:۰۰، ورود به تهران در ساعت ۲۱:۴۵ IR728/JCI
پرواز از تهران در ساعت ۰۹:۰۰، ورود به کلن در ساعت ۱۲:۲۰ IR729/JCI

مسیر هامبورگ

پرواز از هامبورگ در ساعت ۱۳:۲۵، ورود به تهران در ساعت ۲۱:۱۰ IR722/JCI
پرواز از تهران در ساعت ۰۸:۳۰، ورود به هامبورگ در ساعت ۱۱:۴۵ IR723/JCI

قیمت جدید برای اضافه بار در سال ۲۰۱۷

مسیر: فرانکفورت / کلن / هامبورگ - تهران

قیمت ۱۰ کیلوگرم اضافه بار: ۷۵ یورو


:نکات

. این تعرفه برای همه افراد بزرگسال و کودکان و همه کلاسهای پروازی که با ایران ایر قصد مسافرت به ایران را دارند را شامل میگردد

. امکان بهره مندی از ۱۰ کیلو گرم اضافه بار و به تعداد نا محدود در زمان خرید بلیط و حداکثر تا یک روز قبل از پرواز امکان پذیر میباشد

تمدید مهلت حمل ۱۰ کیلوگرم بار رایگان برای مسافران بزرگسال و کودکان

تمدید مهلت حمل ۱۰ کیلوگرم بار رایگان برای مسافران بزرگسال و کودکانی که بلیت خود بین تاریخ ۲۰۱۷/۰۱/​​۰۱ و ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ را از اروپا به ایران خریداری کنند (شامل همه کلاسهای پروازی به جز کلاس جی)