تماس با ما

(فروش و رزور بلیت (فرانكفورت

 
شرکت:   آدینه تراول  
Am Hauptbahnhof 10, 60329 Frankfurt, Germany    :آدرس   
+49 69 2560 0613    :دفتر فروش   
+49 69 2560 0614    :دفتر فروش   
+49 69 2560 0615    :دفتر فروش   
Sales@AdinehTravel.de     :ایمیل   
@AdinehTravelGBRD     :تلگرام   
ساعت کار:   دوشنبه تا جمعه - ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر  

مدیریت هما در آلمان

 
Am Hauptbahnhof 10, 60329 Frankfurt, Germany    :آدرس   
+49 69 2560 0611    :دفتر مدیریت   
+49 69 2560 0641    :دفتر اداره مالی   
+49 69 2560 0633    :فاکس   
info@IranAir.de     :ایمیل   
ساعت کار:   دوشنبه تا جمعه - ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر  

فروش و رزور بلیت
(فرودگاه فرانكفورت)

 
Terminal 2 Hall D departure, Frankfurt Airport, Germany    :آدرس   
+49 69 6902 2641    :تلفن   
ساعت کار:   دوشنبه تا جمعه - ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر  

(فروش و رزرو بلیت (هامبورگ

 
Ernst-Merck Str. 12,- 14 20099 Hamburg, Germany    :آدرس   
+49 40 245588, +49 40 245500    :دفتر فروش   
+49 40 2800 197    :فاکس   
iranair@t-online.de    :ایمیل   
ساعت کار:    دوشنبه تا جمعه - ۹ صبح تا ۱ بعد از ظهر ​و از ۲ تا ۴:۳۰ بعد از ظهر

(حمل بار (فرانكفورت

 
Euro Cargo Aviation GmbH    :شرکت   
Hessenring 13, 64546 Mörfelden-Walldorf    :آدرس   
+49 (0) 6105 9630810    :تلفن   
operation.de@eurocargoaviation.com    :ایمیل   
www.eurocargoaviation.nl    :سایت   

(حمل بار (فرانكفورت

 
Çelebi Aviation    :شرکت   
+49 (0) 6969 800 9461    :تلفن   
import@celebiaviation.com    :ایمیل   
www.celebiaviation.com    :سایت   

(حمل بار (هامبورگ

 
LUG Hamburg aircargo handling GmbH    :شرکت   
HACC, Geb. 391, 1. OG, Weg beim Jäger 200, 22335 Hamburg    :آدرس   
+49 (0) 405 075 3400    :تلفن   
handling@lug-ham.de    :ایمیل   
www.lug-aircargo.com    :سایت   

(حمل بار (کلن

 
Wisskirchen Handling Services GmbH    :شرکت   
Kriegerstraße 14,D-51147 Köln    :آدرس   
+49 (0) 2203 297 5527    :تلفن   
cargo@wilog.de    :ایمیل   
www.wilog.de    :سایت