تماس با ما

(فروش و رزور بلیت (فرانكفورت

 
شرکت:   آدینه تراول  
Am Hauptbahnhof 10, 60329 Frankfurt, Germany    :آدرس   
+49 69 2560 0613    :دفتر فروش   
+49 69 2560 0614    :دفتر فروش   
+49 69 2560 0615    :دفتر فروش   
Sales@AdinehTravel.de     :ایمیل   
@AdinehTravelGBRD     :تلگرام   
ساعت کار:   دوشنبه تا جمعه - ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر  

مدیریت هما در آلمان

 
Am Hauptbahnhof 10, 60329 Frankfurt, Germany    :آدرس   
+49 69 2560 0611    :دفتر مدیریت   
+49 69 2560 0641    :دفتر اداره مالی   
+49 69 2560 0633    :فاکس   
info@IranAir.de     :ایمیل   
ساعت کار:   دوشنبه تا جمعه - ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر  

فروش و رزور بلیت
(فرودگاه فرانكفورت)

 
Terminal 1 Hall C departure, Frankfurt Airport, Germany    :آدرس   
+49 69 6902 2641    :تلفن   
ساعت کار:   دوشنبه تا جمعه - ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر  

(فروش و رزرو بلیت (هامبورگ

 
Ernst-Merck Str. 12,- 14 20099 Hamburg, Germany    :آدرس   
+49 40 245588, +49 40 245500    :دفتر فروش   
+49 40 2800 197    :فاکس   
iranair@t-online.de    :ایمیل   
ساعت کار:    دوشنبه تا جمعه - ۹ صبح تا ۱ بعد از ظهر ​و از ۲ تا ۴:۳۰ بعد از ظهر

حمل بار

 
Euro Cargo Aviation GmbH    :شرکت   
Fasanenweg 10, D-65451 Kelsterbach    :آدرس   
+49 6107 50884 30 / 31    :تلفن   
+49 6107 9898 602    :تلفن   
+49 6107 9898 608    :تلفن   
info@eurocargoaviation.de    :ایمیل