بار مجاز

کلاس عادی

Y / Class

  ۳۰ کیلوگرم

هما کلاس/ بیزینس

C / Class

  ۴۰ کیلوگرم

مسافران وفادار هما

دارندگان کارت نقره ای و طلایی

  دارندگان کارت نقره ای ۴۰کیلوگرم

  دارندگان کارت طلایی ۵۰ کیلوگرم

چمدان همراه داخل کابین

همراه

  ۵ کیلوگرم

توجه: ده کیلوگرم اضافه بار مجانی برای مسافرانی که بلیت خود را در اروپا خریداری کرده باشند.

توجه: حداکثر وزن مجاز هر چمدان ۲۳ کیلو می باشد.

بار مجاز همراه در پروازهای بین المللی ایران ایر

 • بار مجاز همراه برای نوزادان با پرداخت ۱۰٪ از کرایه کل، صرف نظر از کلاس، یک تکه ۱۰ کیلوگرم و یک کالسکه تاشو است

 • چمدان مسافران داخل کابین باید به راحتی در قفسه بار بالای سر خود جا شود

 • اندازه بار کابین باید کمتر از ۵۶ سانتی متر طول در ۴۵ سانتی متر عرض به ارتفاع ۲۵ سانتی مترباشد

توجه: پذیرش چمدان در مسیرهای به و از کانادا و امریکا تابع مقررات خاص می باشد

ار مجاز همراه مسافر در مسیرهای بین المللی "هما" در ادامه مسیر از / به آمریکا و کانادا با شرکت های هوایی لوفت هانزا LH ، ترکیش TK و ایرکانادا AC به صورت دو بسته و هر کدام به وزن ۲۳ کیلوگرم می باشد.

- بار مجاز مسافران "هما" در ادامه مسیر با شرکت های هواپیمایی اطریش OS ، آلیتالیا AZ ، ویرجین آتلانتیک VS و ک ال ام KL از / به آمریکا و کانادا یک بسته به وزن ۲۳ کیلوگرم می باشد.

بار مجاز مسافران "هما" در ادامه مسیر با شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز BA از / به کانادا دو بسته هر کدام به وزن ۲۳ کیلوگرم و از / به آمریکا یک بسته به وزن ۲۳ کیلوگرم می باشد.