اخبار

برنامه پروازهای ایران ایر

:برنامه هفتگی پروازهای ایران ایر از فرودگاه های آلمان به ایران به شرح است

از فرانکفورت: هر شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

از هامبورگ: هر دوشنبه و جمعه

از کلن: هر جمعه

ورود هواپیمای جدید ایرباس

اولین ایرباس ۳۳۰ به زودی در اختیار ایران ایر قرار خواهد گرفت و در آینده ای نزدیک در مسیر فرانکفورت ـ تهران پرواز خواهد کرد. این جدیدترین مدل ایرباس ۳۳۰ است و تولید آن در سال ۲۰۱۵ آغاز شد. این هواپیما قادر به حمل ۴۰۰ مسافردر مسیر بیش از ۱۲،۰۰۰ کیلومتر است

شما میتوانید از هم اکنون با رزرو بلیت ، تعطیلات نوروزی خود به ایران را با هواپیماهای جدید ایرباس تجربه کنید