بیمه مسافر

تعریف بیمه مسافرتی خارج از كشور

این بیمه‌نامه اشخاصی را كه قصد مسافرت به خارج از كشور را دارند تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد و اعتبار آن در خارج از كشور بوده و كلیه خدمات موضوع این بیمه‌نامه با توجه به قرارداد فی‌مابین مطابق با شرایط عمومی توسط شبكه بین‌المللی شركت كمك‌رسانی MAPFRE تضمین و ارایه می‌گردد. همچنین خسارت‌های وارده در محل و به ارز قابل پرداخت می‌باشد.

مزایای بیمه‌نامه مسافرت به خارج از كشور (MAPFRE):

 1. پرداخت هزینه‌های درمانی، جراحی، داروخانه و بیمارستان جهت حوادث و بیماری‌هایی كه در طول مسافرت بروز نماید تا سقف 50،000 یورو

 2. پرداخت هزینه‌های فوریت‌های دندانپزشكی تا سقف قرارداد

 3. پذیرش و انتقال پزشكی به نزدیكترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمار به ایران تحت نظارت پزشكی

 4. راهنمایی و كمك‌رسانی در سرقت یا مفقود شدن مدارك مسافرتی

 5. بازگرداندن كودكان به ایران در صورت فوت یا بستری شدن بیمه شده

 6. بازگرداندن جسد به ایران در صورت فوت بیمه شده در طول مسافرت

 7. پرداخت هزینه‌های عزیمت همراه به بالین بیمه شده بستری در بیمارستان

 8. انتقال پیام‌های فوری و اضطراری بیمه شده

 9. بازگشت پیش‌بینی نشده به دلیل مسایل پزشكی یا بیماری بستگان بیمه شده در صورتی‌كه نتواند از بلیت اولیه جهت بازگشت استفاده نماید.

 10. ارسال دارو از كشور مبدا به كشوری كه بیمه شده در آن بستری است.

 11. استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار چنانچه بار كنترل شده مسافر تا 12 ساعت به بیمه شده تحویل نگردد.

 12. هزینه تاخیرهای اضطراری تا مبلغ 200 یورو و در صورتی‌كه این تاخیر به بیش از 48 ساعت منجر شود حداكثر تا مبلغ 800 یورو

 13. در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن مدارك مهم مسافرتی از قبیل گذرنامه، ویزا و... ارایه اطلاعات لازم در مورد چگونگی اقدام‌های قانونی برای جایگزینی آنها

 14. پرداخت هزینه‌های دیدار اضطراری هر فرد به درخواست بیمه‌گذار از مبدا ایران شامل یك فقره بلیت دو طرفه و مخارج اقامت تا سقف قرارداد

محدوده پوشش:

این بیمه‌نامه بیشتر كشورهای دنیا از جمله: آمریكا، كانادا، اروپا و كشورهای عضو شینگن، كشورهای شرق آسیا (ژاپن، تایلند، مالزی، سنگاپور) و... را پوشش می‌دهد.